ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 

Ο Δήμος Παραλίας συστάθηκε με το Ν.2539/97 και αποτελείται από τις πρώην κοινότητες της, Περίστασης , Καλλιθέας , και της Παραλίας . Βρίσκεται στο κέντρο του Νομού Πιερίας , δίπλα στην πρωτεύουσα του την Κατερίνη , και καταλαμβάνει συνολική έκταση 24344 στρ . και ο πληθυσμός του με βάση την απογραφή του 2001 ανέρχεται σε 6449 κατοίκους .
Έδρα του Δήμου είναι η Καλλιθέα . Η Καλλιθέα μετά την απελευθέρωση της περιοχής μας από τους Τούρκους και συγκεκριμένα το
1918, αποτελούσε έναν οικισμό 390 κατοίκων , προσαρτημένο στην τότε κοινότητα της Κατερίνης . Πριν ακόμη η Κατερίνη γίνει Δήμος , ο συνοικισμός της Καλλιθέας αποσπάστηκε και μαζί με τους προσφυγικούς συνοικισμούς της Παραλίας και της Περίστασης , αποτέλεσαν μια ξεχωριστή κοινότητα , την κοινότητα Περίστασης . (Δ .16-6-1926 ΦΕΚ Α217/1296) . Η Περίσταση αποσπάστηκε το 1931 ενώ η Παραλία το 1966 συστήνοντας ξεχωριστές Κοινότητες.
Και τα τρία Δημοτικά Διαμερίσματα γνώρισαν τις τρεις τελευταίες δεκαετίες μεγάλη οικονομική και οικοδομική ανάπτυξη , αποτέλεσμα των μεγάλων σε σχέση με άλλα χωριά , συγκριτικών πλεονεκτημάτων της γεωγραφικής θέσης , της ευφορίας του εδάφους και της φυσικής ομορφιάς του τοπίου .
Ένας κατεξοχήν προικισμένος από την φύση τόπος με ατελείωτες αμμουδιές και πεντακάθαρα νερά , γραφικότητα και φιλόξενους ανθρώπους , προσέλκυσε από τα τέλη της δεκαετίας του ΄
60 μεγάλο ρεύμα τουριστών , ντόπιων και ξένων . Εδώ και χρόνια η Παραλία έχοντας συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό αξιόλογων επιχειρηματιών και εμπόρων από διάφορες περιοχές , παραμένει ένας πόλος εισροής χρημάτων και τουριστικού συναλλάγματος με θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής γενικότερα .
Το εύφορο και γόνιμο έδαφος σε συνδυασμό με την εργατικότητα και το μεράκι των κατοίκων έδωσαν την δυνατότητα να αναπτυχθεί και η αγροτική οικονομία με μια ποικιλία παραγομένων προϊόντων και αγαθών .
Πολλοί είναι εκείνοι που μετοίκησαν στον τόπο αυτό τα τελευταία χρόνια και έδωσαν μεγάλη ώθηση στην ανοικοδόμηση και στην αύξηση του πληθυσμού και των τριών διαμερισμάτων .

 

Παραλιες με Γαλάζιες Σημαίες
Η "Γαλάζια Σημαία",
σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 40 χώρες σήμερα, που διαρκώς αυξάνονται, απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες που διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς.
Το
99,9% των ελληνικών ακτών χαρακτηρίστηκε απολύτως κατάλληλο από το Διεθνές πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες", σύμφωνα με πρόσφατη έκθεσή της Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, τη δεύτερη θέση παγκοσμίως κατέχει η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με 383 ακτές και 5 μαρίνες, να κερδίζουν φέτος τη Γαλάζια σημαία.ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι Πιστοποιητικά χρειάζονται για τη δήλωση νεογέννητου;  Πως μπορώ να γράψω το παιδί υ στον παιδικό σταθμό;

 

Σε ποιον να απευθυνθώ για προβλήματα ύδρευσης;

Για προβλήματα ύδρευσης από το κεντρικό δίκτυο έως το « ρολόι» της οικίας σας απευθυνθείτε στην ΔΕΥΑ Παραλίας στα τηλέφωνα 23510-63811 και 23510-63812.

 

 

Δεν λειτουργούν λάμπες ακριβώς έξω από το σπίτι μου. Σε ποιον να απευθυνθώ;

Καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Παραλίας στον αριθμό 23510-45200. Ενημερώστε για το πρόβλημα σας ώστε να ειδοποιηθεί ο ηλεκτρολόγος του Δήμου μας .

 

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή των σκουπιδιών στο Δήμο μας;

Για την αποκομιδή των σκουπιδιών την ευθύνη έχει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Παραλίας υπό την επίβλεψη του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Γιώργου Κουθουρίδη. Για τυχόν προβλήματα μπορείτε να επικοινωνείτε μα το τηλέφωνο 23510-45206.

 

 

Κοινόχρηστοι χώροι στην περιοχή μου είναι βρώμικοι. Σε ποιον να απευθυνθώ;

Για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων την ευθύνη έχει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Παραλίας υπό την επίβλεψη του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Γιώργου Κουθουρίδη. Για τυχόν προβλήματα μπορείτε να επικοινωνείτε μα το τηλέφωνο 23510-45206.

 

 

Η περιοχή μου χρειάζεται καινούργιο κάδο σκουπιδιών. Σε ποιον να απευθυνθώ;

Τηλεφωνείστε στο 23510-45206 και δηλώστε το αίτημα σας. 

 

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης ΑποχέτευσηςΗ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παραλίας συστάθηκε με το υπ’ αριθμ.117/19.2.1982 Προεδρικό Διάταγμα , το οποίο δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 19/1982 Τεύχος Α’ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 1069/1980 « Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης».

Νομική μορφή

Η επιχείρηση, είναι Ν.Π.Ι.Δ. , και διέπεται , κατά κύριο ΄λόγο , από τις διατάξεις του Ν.
1069/1980 και επικουρικά, από τις διατάξεις των νόμων 1065/1980 «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» ,1416/1980 και Π.Δ. 323/1989 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Δημοτικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας» και Ν,2130/1993.

Σκοπός
Η επιχείρηση , σύμφωνα με το Π.Δ.
117/1982 συστάθηκε για να αντιμετωπισθεί ριζικά , μεθοδικά και μακροχρόνια η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης , της Κοινότητας Παραλίας Πιερίας και για να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση των σχετικών έργων από τις επιδοτήσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων , από δανειοδοτήσεις και από δικούς της πόρους , που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980.

Διοίκηση και Εποπτεία

Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο , του οποίου τα μέλη ορίζονται μαζί με αναπληρωτές , με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ όπως αυτό ορίσθηκε με την
167 /2004 απόφαση Δημ. Συμβουλίου Παραλίας έχει ως εξής:

Πρόεδρος Αθανασιάδης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος Κεραμιδιώτης Ευστάθιος
Μέλη Ραβδίδης Γεώργιος
Σαργιαννίδης Γεώργιος
Εξάρχου Γεώργιος
Μπικηρόπουλος Αθανάσιος
Κωστοπούλου Ιωάννα του Στεφ.


Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη. Στα άρθρα
4 και 5 του Ν.1069/1980 , ορίζονται τα σχετικά με τη λειτουργία , απαρτία , λήψη αποφάσεων και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου αυτού.
Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης , σύμφωνα με την παρ.
1 του άρθρου 17 του Ν.1069/1980 διενεργείται «επί τη βάσει του ιδίου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων…».
Η επιχείρηση εποπτεύεται από το Γ. Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο οποίος ελέγχει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της (άρθρο 20 Ν.1069/1980).

Στελέχωση της ΔΕΥΑΠ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. έχει
9 άτομα τακτικό προσωπικό και 4 άτομα έκτακτο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 2 με μίσθωση εργου. Παράλληλα και στα πλαίσια στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων έχουν προσληφθεί 2 άτομα με ειδικές ανάγκες .

Αντικείμενο της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Τα αντικείμενα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι:
1. Μελέτη, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείρηση, και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, των γεωτρήσεων, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων.
2. Μελέτη, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση, λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, των αντλιοστασίων αποχέτευσης ..
3. Έκδοση και είσπραξη λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης
4. Σύνταξη και εφαρμογή κανονισμού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
5. Επιβολή και είσπραξη τελών και προστίμων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και οφειλομένων λογαριασμών
6. Αστυνόμευση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και εφαρμογή του κανονισμού δικτύων.

Έργα της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Οι λόγοι που οδήγησαν στη σύσταση της Κοινοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Παραλίας , το
1981, ήταν η αυξημένη ζήτηση για παροχή νερού καθώς και η σημαντική αύξηση της ποσότητας των υγρών αποβλήτων , σαν αποτέλεσμα της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης και της συγκέντρωσης πληθυσμού και οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Τα υπάρχοντα τότε συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης δεν ικανοποιούσαν τις νέες ανάγκες , με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα μόλυνσης του περιβάλλοντος τα οποία απειλούσαν την υγεία των κατοίκων της Κοινότητας και υποβάθμιζαν την ποιότητα των συνθηκών διαβίωσης τους. Η επίλυση των προβλημάτων αυτών απαιτούσε εκσυγχρονισμό , σύνθετα τεχνικά έργα μεγάλου κόστους καθώς και ειδικευμένο προσωπικό για αυτό και η τότε διοίκηση της Κοινότητας Παραλίας αποφάσισε την ίδρυση της Δ.Ε.Υ.Α. , που της έδινε τη δυνατότητα και την ευελιξία για την ανάληψη και τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων βαριάς υποδομής.
Κατά τα έτη
1982-1992 εκτελέστηκε ο κύριος όγκος των έργων υποδομής στους τομείς ύδρευσης – αποχέτευσης.

Προοπτικές και άμεσοι στόχοι

Στα πλαίσια των νέων δεδομένων που εμφανίσθηκαν μετά την εφαρμογή του Ν.
2539/97 η διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. Παραλίας χαράζει νέα πολιτική όσον αφορά τα προγραμματιζόμενα έργα , και επικεντρώνει όλες της τις προσπάθειες στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων και των χρηματοδοτήσεων για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου για τα 2 Δημοτικά Διαμερίσματα της Περίστασης και της Καλλιθέας. Εχει εκπονηθεί η μελέτη και έχει υποβληθεί αίτημα για την ένταξη του έργου στο Ταμείο Συνοχής.
Παράλληλα γίνονται προσπάθειες και έχουν δοθεί λύσεις σε σοβαρά προβλήματα που αφορούν σε υδροδοτήσεις και επεκτάσεις των δικτύων ύδρευσης σε απομακρυσμένους νέους οικισμούς του Δήμου μας.

Τιμολογιακή πολιτική

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι:
Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι επιχείρηση ανταποδοτικού χαρακτήρα που σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένη να καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα από τα έσοδα των τιμολογίων της ενώ η οποιασδήποτε μορφής χρηματοδότηση είτε από διάφορα προγράμματα είτε η δανειοδότηση της από το Τ.Π.Δ. αφορά μόνο την εκτέλεση έργων και σε καμιά περίπτωση τις λειτουργικές της ανάγκες.
Με την …
6./2002 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. το τιμολόγιο για τις παροχές ύδρευσης – αποχέτευσης έχει ως εξής:
Τιμή νερού / κυβικό :
0,25 €
Τιμή αποχέτευσης / κυβικό: 0,60 €
Ετήσιο πάγιο νερού : 23,50 €
Ετήσιο πάγιο αποχέτευσης : 35,20 €
Εγγύηση νέων καταναλωτών :88,00€

Χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες

Για τη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης απαιτούνται τα εξής :

Παροχή νερού
1) Αίτηση (σχετικό έγγραφο χορηγείται από την Δ.Ε.Υ.Α.Π.)
2) Φωτοαντίγραφο άδειας ακινήτου
3) Σχέδιο του χώρου των υδρομέτρων
4) Ταυτότητα και Α.Φ.Μ. χρήστη.
Σύνδεση με αποχέτευση
1) Αίτηση ( χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π.)
2) Φωτοαντίγραφο άδειας ακινήτου
3) Στοιχεία ταυτότητας και Α.Φ.Μ.

Να έχετε υπόψη σας ότι:
· Η ακρίβεια των στοιχείων σας και του ακινήτου που υδρεύεται , βοηθά την αποφυγή λαθών και την έγκαιρη επίδοση του λογαριασμού σας.
· Όταν πρόκειται να αλλάξετε σπίτι , φροντίστε να τακτοποιήσετε τις μέχρι τότε οφειλές σας.
· Όταν αγοράσετε ή νοικιάσετε σπίτι, βεβαιωθείτε ότι δεν οφείλει τέλη ύδρευσης , για να μη βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να σας ζητούν να πληρώσετε λογαριασμό από κατανάλωση άλλου.
· Απαγορεύεται οποιαδήποτε σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης χωρίς την προηγούμενη έγκριση της επιχείρησης .
· Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών σε δρόμους ή πεζοδρόμια χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της ΔΕΥΑΠ. Υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσετε ζημία στο δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης.

· Η ΔΕΥΑΠ αναλαμβάνει , αποκλειστικά μόνο αυτή , την τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης και αποχέτευσης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται κακοτεχνίες και παράνομες συνδέσεις.

Τα γραφεία της ΔΕΥΑΠ βρίσκονται , στην Καλλιθέα απέναντι από το Δημαρχείο και τα τηλέφωνα μας για οποιαδήποτε πληροφορία είναι:
Βλάβες – πληροφορίες
23510.63-811 και 63-812
Το ταμείο για πληρωμή λογαριασμών λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββάτου από 7,30- 13,30

Οδηγίες για Μεγαλύτερη Οικονομία στο Νερό


Να επισκευάζετε αμέσως όλες τις διαρροές που διαπιστώνετε στις υδραυλικές σας εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα στις διαρροές στα καζανάκια, γιατί προκαλούν τεράστια σπατάλη νερού. Καζανάκι που τρέχει, βρύση που στάζει, χαλασμένο φλοτέρ στο ντεπόζιτο μπορούν να ανεβάσουν την κατανάλωση του νερού και μοιραία και τον λογαριασμό σας.
Να πλένετε το ή τα αυτοκίνητα σας σε αραιά χρονικά διαστήματα, χωρίς λάστιχο και με τη χρήση κουβά και σφουγγαριού.
Να πλένετε τις αυλές και τα σπίτια με σφουγγαρίστρες και όχι με λάστιχο.
Να ποτίζετε τα φυτά και τα λουλούδια του μπαλκονιού σας με ποτιστήρι, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, τότε δηλαδή που η εξάτμιση είναι περιορισμένη και συνεπώς χρειάζεται λιγότερη ποσότητα νερού.
Μην ανοίγετε τις βρύσες του νιπτήρα και της κουζίνας μέχρι το τέρμα, εφόσον μπορείτε να εξυπηρετηθείτε και με λιγότερο νερό.
Μην σπαταλάτε νερό για το κατάβρεγμα αυλών, βεραντών, μπαλκονιών και πεζοδρομίων, με σκοπό την δημιουργία πιο δροσερής ατμόσφαιρας.
Χρησιμοποιείτε τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων μόνο όταν γεμίσουν, ρυθμίζοντας τα στο οικονομικό πρόγραμμα και αποφεύγετε τις συχνές χρήσεις για λίγα ρούχα ή πιάτα.
Μην αφήνετε ανοικτές τις βρύσες όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας ή όταν ξυρίζεστε ή όταν σαπουνίζετε τα πιάτα.
Προτιμήστε να κάνετε ντους από το να γεμίζετε την μπανιέρα σας για να πλύνετε το σώμα σας.
10. Προσέχετε τα παιδιά σας να μην τα αφήνετε να σπαταλούν νερό παίζοντας με ανοικτές τις βρύσες του σπιτιού σας.


Εννέα Σημεία για να Κάνετε Οικονομία ως και 80%Κατάχρηση - Ορθή χρήση


Ντους Με το ντους να τρέχει συνέχεια :
120 λίτρα Με το ντους κλειστό όταν σαπουνίζεστε : 30 λίτρα
Πλύσιμο δοντιών Με βρύση ανοιχτή :
20 λίτρα Με προσεχτική χρήση νερού : 2 λίτρα
Μπάνιο στη μπανιέρα Με γεμάτη μπανιέρα :
180 λίτρα Με ντους : 30 λίτρα
Ξύρισμα Με βρύση συνέχεια ανοικτή :
20 λίτρα Με προσεχτική χρήση νερού : 3 λίτρα
Πλύσιμο πιάτων στο χέρι Με βρύση ανοικτή :
150 λίτρα την ημέρα Με πλύσιμο και ξέβγαλμα στο νεροχύτη ή σε λεκάνη : 25 λίτρα την μέρα
Πλυντήριο πιάτων Μεγάλο πρόγραμμα :
150 λίτρα Οικονομικό πρόγραμμα : 35 λίτρα
Πλυντήριο ρούχων Μεγάλο πρόγραμμα :
300 λίτρα Οικονομικό πρόγραμμα : 135 λίτρα
Καζανάκι Χωρίς ειδική σακούλα για τετραμελή οικογένεια :
160 λίτρα την ημέρα Με την ειδική σακούλα ή τούβλο : 125 λίτρα την ημέρα
Πλύσιμο εξωτερικών χώρων Με λάστιχο :
50 λίτρα το λεπτό Χωρίς λάστιχο (απλό κατάβρεγμα με ποτιστήρι) : μείωση κατά 80%Διατηρείται καθαρό το χώρο όπου βρίσκεται το υδρόμετρο σας.

Πληρώνεται έγκαιρα τους λογαριασμούς σας, για να αποφύγετε τη διακοπή παροχής και την επιβολή τέλους επανασύνδεσης.

 

Text Box: